ALECTORIS GRAECA
http://alectorisgraeca.getforum.org/

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ & ΕΡΓΑ
http://alectorisgraeca.getforum.org/topic-t1735.html
Σελίδα 1 από 5

Συγγραφέας:  gpeppas [ Τετ Απρ 18, 2007 8:08 am ]
Θέμα δημοσίευσης:  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ & ΕΡΓΑ

Τι μας αρέσει , τι δεν μας αρέσει , προτάσεις

Συγγραφέας:  dpasxos [ Τρί Απρ 24, 2007 12:35 pm ]
Θέμα δημοσίευσης: 

Προσωπικά πιστεύω ότι χρειάζεται ριζική ανανέωση στις κυνηγετικές μας οργανώσεις , αλλά και περισσότερη συμμετοχή από εμάς τους ίδιους .
Χωρίς την δική μας συμμετοχή δεν μπορεί να υπάρξει καμία αλλαγή προς το καλύτερο βέβαια.

Συγγραφέας:  ΚΕΡΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [ Παρ Απρ 27, 2007 8:43 pm ]
Θέμα δημοσίευσης: 

ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΕΡΟ ΕΝΟΨΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ Κ/Σ.

Οι «άλλοι» Σύλλογοι κι η Θηροφυλακή
27-4-2007

--------------------------------------------------------------------------------


του Γιάννη ΘεοδώρουΕδώ και κάποιο χρονικό διάστημα ακούμε ή βλέπουμε αναφορές για ορισμένους «Συλλόγους» που έχουν «εξωραϊστικό ή σκοπευτικό ή φυσιολατρικό χαρακτήρα και συνάμα κυνηγετικό», προσδοκώντας ίσως να «επικαλύψουν» τους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους.
Εύλογες λοιπόν οι (ακόλουθες) απορίες μας:
Είναι ή δεν είναι οι αναγνωρισμένοι Σύλλογοι κατά το ΝΔ 86/69, οι (πρωτοβάθμιοι) δηλαδή Κυνηγετικοί Σύλλογοι, οι μόνοι που διαθέτουν ταμία που είναι μεν «φυσικό πρόσωπο» αλλά έχει υποχρεωτικά την ιδιότητα του υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν είναι απλά ιδιώτης-φυσικό πρόσωπο;
Ισχύει σ΄ αυτούς το ανάλογο;
Ο ορισμός του ταμία, ως η ασφαλιστική δικλείδα, αποδεικνύει ή δεν αποδεικνύει τη βούληση της Πολιτείας και του αρμόδιου Υπουργείου, που έχει νομοθετικά εκφραστεί και αποτυπωθεί, να θεωρούνται δηλαδή οι αναγνωρισμένοι και συνεργαζόμενοι Κυνηγετικοί Σύλλογοι με το αρμόδιο Υπουργείο, ως επιτελούντες έργο «δημοσίου συμφέροντος»; Υπόκεινται ή όχι σε καθεστώς αυστηρού ελέγχου των πεπραγμένων τους και των οικονομικών τους που πρέπει να διατίθενται για φιλοθηραματικούς σκοπούς;
Επιτελούν ή όχι έργο που τους έχει εμπιστευθεί η Πολιτεία και έχει σχέση με τη διαχείριση της πανίδας και τη λήψη κάθε αναγκαίου και ορθολογικού μέτρου για τον σκοπό αυτό;
Ισχύει για τους άλλους κάτι αντίστοιχο;
Οι αναγνωρισμένοι Κυνηγετικοί Σύλλογοι, υπάγονται ή όχι στην ελεγκτική αρμοδιότητα των αρμοδίων αρχών (Δασαρχείων κ.α) και επιτρέπεται να εισπράττουν τα τέλη των αδειών θήρας, αφού είναι και οι μόνοι που προφανώς διασφαλίζουν την καλή και χρηστή διαχείριση;
Ισχύει κάτι αντίστοιχο για τους λοιπούς;
Η ίδρυση άλλων ενώσεων φυσικών προσώπων που στηρίζεται στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και στην συνταγματική και γενική αρχή της ελευθερίας του «συνέρχεσθαι» και των οποίων τα Καταστατικά «αναγνωρίζονται» από τα αρμόδια Πρωτοδικεία τους καθιστά ισότιμους και τους κάνει να «προσομοιάζουν» με τους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους;
Υπάρχουν λχ στα οικεία καταστατικά τους, όροι περί της «οργάνωσης και κυνηγετικής κατάρτισης των κυνηγών, της εκπαίδευσης και εκμάθησης της δεοντολογίας και πειθαρχίας που διέπει τους κανόνες του κυνηγίου, η επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν το κυνήγι, η φροντίδα για την ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου, η διαφύλαξη της νόμιμης θήρας .....».
Πρακτικά όμως, με ποια μέσα, υποδομή και τρόπους, θα εξυπηρετηθούν οι μεγαλεπήβολοι αυτοί στόχοι;
Έχει γίνει δεκτό νομολογιακά ή όχι από το ΣτΕ {ΝΟΒ/2002 (238)} το ότι:
«Για λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι επιτρεπτή η ύπαρξη ιδιαιτέρων οργανώσεων σωματειακού χαρακτήρα ως οι συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο Γεωργίας κυνηγετικοί σύλλογοι, οι περί των οποίων διατάξεις προβλέπουν τον αυξημένο έλεγχό τους και, ειδικότερα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της θήρας και για φιλοθηραματικούς σκοπούς, περιορισμούς ως προς την οργάνωση, τη λειτουργία τους, το καταστατικό τους (παρ. 7 άρθρον 266 Ν.Δ/τος 86/1969) το ύψος και τη διάθεση των εσόδων τους (παρ. 10 αυτού άρθρου 266). Τούτου έπεται ότι είναι ως προς τα μέλη αυτών επιτρεπτή η θέσπιση πλεονεκτημάτων αντίστοιχων προς τους ανωτέρω περιορισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αυτά συναφή προς τους ανωτέρω λόγους δημοσίου συμφέροντος»;
Σ’ ότι αφορά τέλος τη Θηροφυλακή, είναι γνωστό ότι οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες προσλαμβάνονται από τις Κ.Ο που είναι και οι φυσικοί τους εργοδότες και οι οποίες είναι οι μόνες συνεργαζόμενες Οργανώσεις με το αρμόδιο Υπουργείο.
Υπάρχει αμφισβήτηση επί της νομιμότητας «σύστασης» της Θηροφυλακής;
Έχει εκδοθεί απόφαση ακυρωτική ή αντιθέτως με απόφαση του 2001 του ΣτΕ, έχει «ξεκαθαρίσει» το τοπίο στο θέμα αυτό;
Μετά την έκδοση του Ν. 3208/03 (άρθρο 4 παρ. 13) έχει νομοθετικά ενδυναμωθεί το έργο και ο ρόλος της Θηροφυλακής και μπορούν οι Θηροφύλακες να εκτελούν καθήκοντα προανακριτικών υπαλλήλων. Για τους παραπάνω λόγους και οι όποιες επιφυλάξεις υπήρξαν στο παρελθόν εκ μέρους λ.χ της Εισαγγελίας Σερρών για την «ενεργητική νομιμοποίηση» και τη νομιμότητα των ελέγχων των Θηροφυλάκων έχουν αρθεί.
Η πληθώρα δε των μηνύσεων που έχουν υποβληθεί από τη Θηροφυλακή για παραβάσεις του ΝΔ 86/69 από την ημέρα σύστασης της και η εκδίκαση των υποθέσεων στα αρμόδια Δικαστήρια (Πταισματοδικεία ή Πλημμελειοδικεία) είναι ή δεν είναι η πλέον εύηχη και αποστομωτική απάντηση σε τυχόν αντίθετες αιτιάσεις;
Μήπως εν τέλει κάτι μας «διαφεύγει» και αδικούμε «εαυτόν», αφού εξακολουθούμε να ανήκουμε στην οργανική δύναμη των Κυνηγετικών Συλλόγων που ξέρουμε και εμπιστευόμαστε δεκαετίες τώρα;
Βέβαιο πάντως είναι, ότι με αυτές τις «φυγόκεντρες τάσεις» ή την «αυτομόληση» κάποιων κυνηγών και χωρίς να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε το «αιτιατό» τους, ενσπείρεται μια αμφιβολία κατά των Συλλόγων, η οποία «δηλητηριάζει τα πάντα και δεν σκοτώνει» τίποτα»…
Πόσο μάλλον, όταν όλα τα όργανα διοίκησης των Κ.Ο είναι αιρετά και οι διαδικασίες για την ανάδειξή τους είναι διαφανείς…
Μήπως τελικά, ακόμη και η όποια λανθασμένη ή ατελής συνδικαλιστική «κυνηγετική πολιτική», έχει πολύ λιγότερες επιπτώσεις, απ΄ ότι η αδιαφορία της πλειοψηφίας της «κυνηγετικής βάσης» και οι «προσωπικές βεντέτες» προσώπων που αισθάνονται άβολα και που μάλλον δημιουργούν τις «αποσχιστικές τάσεις»;
Μήπως;
Και βέβαια με αρκετό ενδιαφέρον θα περιμένουμε να ακούσουμε και τις άλλες απόψεις, όσων κυνηγών επιθυμούν κάτι «άλλο» και κάτι το «διαφορετικό»…

Συγγραφέας:  KOSTANTINOSZERVAS [ Δευτ Απρ 30, 2007 10:57 am ]
Θέμα δημοσίευσης: 

Σωστό σε γενικές γραμμές το άρθρο και σίγουρα για την θηροφυλακή συμφωνώ απόλυτα !
Αλλά το ότι στις κυνηγετικές οργανώσεις εκλέγονται με διαφάνεια έχω αρκετές αντιρρήσεις τουλάχιστον για κάποιους συλλόγους κλπ !
Κατ΄ αρχάς υπάρχει πολύ πελατολογιακή κατάσταση μεταξύ μελών και και ΔΣ , οι περισσότεροι δεν ψηφίζουν τον αξιότερο αλλά τον φίλο η ακόμη χειρότερα αυτόν που κατόπιν θα τους κάνει χάρες διάφορες !
Το ίδιο ισχύει και στις Ομοσπονδίες με τους συλλόγους .

Συγγραφέας:  Γιάννης Ξηρογιάννης [ Δευτ Απρ 30, 2007 11:55 am ]
Θέμα δημοσίευσης: 

Το άρθρο περιγράφει την ... μισή αλήθεια...Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα,που για χάρη κάποιων (καλώς εννοουμένων) σκοπιμοτήτων, επιμελώς αποκρύπτονται από πολλούς και κυρίως από τις Κυνηγετικές μας Οργανώσεις...
Νομίζω όμως ότι κάποιες καταστάσεις ,καλό θα ήταν, να λέγονται με τ΄ όνομά τους , έστω κι αν δεν μας συμφέρουν..
Μιλάω κυρίως για νομικά ζητήματα που αφορούν την λειτουργία και σύσταση Κυνηγετικών Συλλόγων (επισήμων ή ανεπισήμων) και την σύσταση και τις αρμοδιότητες της "Ομοσπονδιακής" λεγόμενης Θηροφυλακής....
Μήπως κάποτε θα πρέπει να πούμε όλη την αλήθεια κι όχι επιμελώς να αποκρύπτουμε αυτά που δεν μας βολεύουν;;;;;;;;;

Συγγραφέας:  gpeppas [ Σάβ Μάιος 05, 2007 7:33 pm ]
Θέμα δημοσίευσης: 

Έτσι πιστεύω και εγώ Γιάννη , έλα όμως που σου βάζουν το δίλημμα ότι αν κάποιες αλήθειες υπ ποθούν θα ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου και θα βρεθούμε πολύ πιο πίσω από την σημερινή ξεπερασμένη πραγματικότητα και ότι τουλάχιστον τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή ! :(

Συγγραφέας:  KOSTANTINOSZERVAS [ Δευτ Μάιος 07, 2007 12:11 pm ]
Θέμα δημοσίευσης: 

Γιώργο κάποια στιγμή θα γίνει , καλύτερα λοιπόν αν γίνει από εμάς παρά να μας σύρουν με το ζόρι , δεν είναι λειτουργία σωστή αυτή .
Βασικά υπολειτουργούν και αναλόγως της προσπάθειας κάποιων λίγων ατόμων που η από αγάπη η από συμφέρον προσφέρουν τις όποιες υπηρεσίες τους !
Για να μην τους τσουβαλιάζω όμως όλους τους συλλόγους ευτυχώς υπάρχουν μερικοί που κάνουν έστω και με αυτές τις συνθήκες ότι μπορούν !
Το βασικό είναι να βρεθεί ένας τρόπος να αναγκάσει τους κυνηγούς να έχουν παρόν στις συνελεύσεις των συλλόγων τους έστω και μία φορά για να βγάλουν άδεια από αυτούς η κάτι τέτοιο !

Συγγραφέας:  gpeppas [ Δευτ Μάιος 07, 2007 10:23 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Κυνηγετικές Οργανώσεις και Ατζέντα 21

Κυριάκος Σκορδάς
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

Η αειφορική διαχείριση των θηραματικών πόρων μπορεί να ενισχυθεί μέσα από τη συγκεκριμένη δράση διάφορων κοινωνικών ομάδων και ειδικά από τις κυνηγετικές οργανώσεις. Η Ατζέντα 21 αποτελεί ένα αξιόλογο πλαίσιο για την ανάληψη ανάλογων δράσεων.
Η Ατζέντα 21 είναι ένα μη δεσμευτικό διεθνές πρόγραμμα αρχών που δημιουργήθηκε το 1992 στο Ρίο της Βραζιλίας κατά την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UN Conference on Environment and Development). Αποτελείται από 40 κεφάλαια, που επιμερίζονται σε 4 κύριες ενότητες, αλληλοκαλυπτόμενες εν μέρει, σχετικά με την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης:
- κοινωνικοί και οικονομικοί τομείς
- περιβαλλοντικοί τομείς
- ενίσχυση του ρόλου των κύριων ομάδων
- πόροι και μέσα επίτευξης

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 260 Κυνηγετικές Οργανώσεις με περίπου 260.000 μέλη.

Συνέχεια στο παρακάτω σύνδεσμο !
http://www.hunters.gr/view.php?article=519&current_catid=31

Συγγραφέας:  ΚΕΡΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [ Τρί Μάιος 08, 2007 9:12 am ]
Θέμα δημοσίευσης: 

ΠΡΙΝ 3-4 ΧΡΟΝΙΑ Η ΣΤ ΚΟΜΑΘ ΠΡΟΩΘΟΥΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΕΝΟΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΕΚΣΥΝΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΜΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ.ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥς ΕΙΧΕ ΜΕΣΑ & ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ (ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ κτλ) ΠΟΥ ΕΛΕΙΝΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ & ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ.ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ. ΠΑΝΤΩΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΠΡΑΓΑΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ............ ΕΧΩ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΑΥΤΗ ΕΙΜΑΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΠΝΗΓΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ........ΙΣΑ ΙΣΑ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΩ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ. ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ..... :!: :!:

Συγγραφέας:  Θάνος Καρβελάς [ Τετ Μάιος 09, 2007 9:44 pm ]
Θέμα δημοσίευσης: 

Ρε παιδιά σας ενημέρωσε κανείς για το πότε έχετε αρχηερεσίες στους συλλόγους σας??

Ρωτάω γιατί έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε

Συγγραφέας:  ΚΕΡΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [ Σάβ Ιουν 16, 2007 9:48 am ]
Θέμα δημοσίευσης: 

THN KYΡΙΑΚΗ 24/6 ΠΡΟΚΥΡΙΧΤΗΚΑΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ Κ/Σ. ΑΝ & ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ ΗΜΟΥΝ ΔΙΑΘΕΤΙΜΕΝΟΣ ΝΑ ΒΑΛΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΝΑ ΑΠΕΧΩ.ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟΝΟΥΝ ΤΑ Δ/Σ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΕΙΔΙΤΑ ΑΠΕΧΟΥΝ. ΟΣΗ ΟΡΕΞΗ & ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΙΘΑΝΟ ΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΔΕΝ ΘΑ "ΔΕΣΕΙ ΤΟ ΓΛΥΚΟ". ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
ΔΟΚΙΜΑΣΑΜΕ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΦΕΤΟΣ. ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟΙ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΕΣΤΩ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ!!!!

Συγγραφέας:  ΚΕΡΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [ Τετ Ιούλ 04, 2007 11:52 pm ]
Θέμα δημοσίευσης: 

Θέμα: Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Στ' Κ.Ο.ΜΑ.Θ.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της 7/6/2007 πραγματοποιήθηκε ανακατανομή αξιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Πολυχρόνης
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Δέλλιος
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Καλογεράκος
Ταμίας: Δημήτριος Μεσσήνης
Σύμβουλοι: Χαριζάνης Νάσκος, Σπύρος Μπάσνας, Λοΐζος Σερραίος.ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΚΟΜΑΘ.
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΜΑΝΤΗΣ ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΙ!!!!!!!!!

Συγγραφέας:  NTOROS [ Παρ Ιούλ 27, 2007 12:25 pm ]
Θέμα δημοσίευσης: 

Διαβάσατε για σημαντική εξέλιξη που μάλλον επετεύχθη , ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥ Κ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Πέραν τον φιλαροθηραματικών και διοικητικών που θα ονομαστεί ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ η ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Δηλαδή θα περνάνε οι σύλλογοι και θα δικαιολογούν έξοδα όπως υπάλληλοι, ενοίκια , ΔΕΚΟ κ.λ.π . 8)

Συγγραφέας:  ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΡΚΟΥ [ Πέμ Αύγ 09, 2007 10:39 am ]
Θέμα δημοσίευσης: 

ΜΟΛΙΣ ΕΒΓΑΛΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΠΛΑΓΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΟΥ(ΚΟΡΩΠΙΟΥ)ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ,ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΜΟΥ.ΟΙ ΚΟΠΕΛΕΣ ΕΚΦΩΝΟΥΣΑΝ ΑΝΑ 4 ΛΕΠΤΑ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ.ΤΑ ΛΕΩ ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΣ ΜΑΖΕΥΟΜΑΣΤΑΝ ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ ΣΤΑ ΣΚΑΛΙΑ,ΦΩΝΕΣ,ΑΝΑΡΧΙΑ,ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ,Η ΓΝΩΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΑ.ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΑΠΛΗ ΚΙΝΗΣΗ,ΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ,ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΑΛΛΑΞΕ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΟΣ ΜΠΗΚΕ ΣΕ ΤΑΞΗ.ΑΠΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΣ ΠΟΥ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΛΑ ΕΣΒΗΣΕ ΜΙΑ ΑΣΧΗΜΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΛΕΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΣ ΚΑΛΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΩΧΝΟΥΝ 'Η ΔΕΝ ΓΕΝΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.[/b]

Συγγραφέας:  ΚΕΡΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [ Τετ Αύγ 22, 2007 2:05 pm ]
Θέμα δημοσίευσης: 

Η ΚΟΜΑΘ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΘΥΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ & ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ.
ΣΤΟΝ Κ/Σ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΑΡΙΘΜΕΙ ΠΕΡΙ ΤΑ 600 ΜΕΛΗ ) ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ANAΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΣ/ΚΟΥ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ & ΕΥΘΗΝΗ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ , ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ.
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ/Σ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.
ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ & ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ Η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΟΥ ΕΝΩ Η ΑΠΩΛΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ!!!!!!
ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΘΗΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΑΝΕ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ.... ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑ ΟΜΩΣ ΕΙΧΑΜΕ & ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ. ΜΕ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 2/3 ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ) ΕΡΩΤΩ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟ ΘΗΡΟΦΥΛΑΞΕΙ??????
ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΜΕ & ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ & ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΑΛΑ

Σελίδα 1 από 5 Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/