ALECTORIS GRAECA
http://alectorisgraeca.getforum.org/

Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς (Διαβούλευση κλπ)
http://alectorisgraeca.getforum.org/topic-t2014-15.html
Σελίδα 2 από 9

Συγγραφέας:  Terra [ Σάβ Μαρ 03, 2012 1:36 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς (Διαβούλευση κλπ)

kinofilos έγραψε:
ptarmigan έγραψε:
Σχετικά με την απαγόρευση συμμετοχής σε εκθέσεις των ακρωτηριασμένων σκύλων, τι προβλέπεται να γίνει με τις ράτσες που κλασικά έχουν κομμένες ουρές; spaniels, μπρακ, γερμανικά, επανιέλ κλπ;
Δεν θα μπορούν να κρίνονται μορφολογικά αλλά μόνο σε αγώνες εργασίας ή θα είναι τελείως παράνομο το κόψιμο της ουράς;
Η απαγόρευση των ακρωτηριασμών εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες.
Στη Γερμανία επιτρέπεται για "gun dogs" και στην Αγγλία για "working breeds".Αν δείτε σε αρκετά κυνηγητικά βίντεο τα σκυλιά που ανήκουν σε φυλές που έχουν κομένη ουρά από κάποιες χώρες της Ευρώπης είναι με μακριά ουρά αντίθετα με αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα .
Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου και ανατρέπει πολλά από αυτά που ξέραμε .
Δεν μπορώ να δώ ούτε να έχω για παράδειγμα επανιελ με μεκριά ουρα όπως στο βίντεο .Προσωπικά δεν μπορώ να δω επανιελ να κυκλοφορεί έτσι ,ούτε βέβαια ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ , πόσο μάλιστα να κυνηγάνε με την ουρά να πηγαίνει πέρα δώθε !
Πάλι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι όμιλοι φυλών πιάστηκαν στον ύπνο από το νομοσχέδιο όσο και από τον ΚΟΕ .....
Ο ΚΟΕ από την άλλη υπακούοντας στα καλέσματα κάποιων διοικούντων οικολογικού - προσανατολισμού - το πέρασε με την πιό σκληρή μορφή του για τις κυνηγετικές φυλές παρότι κλήθηκε στο υπουργείο να πει τις απόψεις του !
Οπως πάντα μάμματα ..... πρόχειρα και πάντα αυστηρά ότι αφορά το κυνήγι ...... :evil:


Αυτό που ξέραμε μία ζωή :D

Εικόνα


και αυτό που θα βλέπουμε από τώρα :!:

ΕικόναΕικόνα

Συγγραφέας:  MPEKATSAS [ Σάβ Μαρ 03, 2012 7:17 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς (Διαβούλευση κλπ)

Η οπτική διαφορά της εικόνας σε αφήνει ξερό υπέρ της πρώτης βέβαια........ !
Τώρα δηλαδή δεν θα γίνονται αγώνες για αυτά που έχουν κομμένη την ουρά :!: :!: :!:

Συγγραφέας:  Chrisstk [ Σάβ Μαρ 03, 2012 8:44 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς (Διαβούλευση κλπ)

...και όσο αφορά σε αυτά που γεννιούνται Άνουρα, θα βάζουνε πρόστιμο στον πατέρα και τη μάνα τους? :lol:

Μπορεί να ελεγχθεί αν ένα ζωντανό γεννήθηκε έτσι ή αν κόπηκε η ουρά του στις 2-3 μέρες? :?: :mrgreen:

Προβλέπω να αυξηθούν Πάρα Πολύ οι γεννήσεις αυτές. :wink:

Συγγραφέας:  I am hunter [ Δευτ Μαρ 05, 2012 1:28 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς (Διαβούλευση κλπ)

Το κυνήγι του Ελεύθερου Τύπου έχει ένα καλό άρθρο για αυτό το θέμα http://newetypos.demo.databank.com.gr/c ... /29kun.pdf


Oποιος Ελληνας κυνηγός
απέκτησε πρόσφατα ένα νεαρό
σκυλί και σκέφτεται να του κόψει
τα αφτιά ή την ουρά, επειδή θέλει
να συμβαδίζει με την καθιερωμένη
μορφολογία ή για λόγους πρόλη-
ψης, θα προβληματισθεί καθώς μια
τέτοια πράξη είναι πλέον παράνομη
και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον ενός έτους και χρημα-
τική ποινή από 5.000 έως 15.000€,
ενώ σε περίπτωση υποτροπής οι
χρηματικές ποινές διπλασιάζονται.
Επίσης, οι κτηνίατροι απαγορεύ-
εται να ακρωτηριάσουν για προλη-
πτικούς λόγους (π.χ. για τις φυλές
των κυνηγόσκυλων που η ουρά κιν-
δυνεύει από τραυματισμούς στο κυ-
νήγι). Σύμφωνα με την πρόεδρο του
Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλό-
γου, κ. Αθηνά Τραχήλη, σε περί-
πτωση που ένας κτηνίατρος ακρω-
τηριάσει ένα σκύλο προληπτικά,
τότε γίνεται καταγγελία στο Σύλ-
λογο και στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Οι ποινές φτάνουν έως
και στην άρση της άδειας ασκήσε-
ως επαγγέλματος. Πάντως, η κ. Τρα-
χήλη τόνισε ότι ο Πανελλήνιος Κτη-
νιατρικός Σύλλογος θα προσφύγει
στην ελληνική και ευρωπαϊκή δικαι-
οσύνη για το νόμο 4039/2012. «Πι-
στεύουμε ότι θα φέρει ακριβώς το
αντίθετο αποτέλεσμα από τον τίτλο
του, καθώς είναι προχειρογραμμέ-
νος και δεν προστατεύει την υγεία
και την ευζωία του ζώου. Ολα δεί-
χνουν ότι πέρασε για λόγους ψη-
φοθηρίας».Ο νόμος, που φέρνει τα πάνω-
κάτω στην κυνοφιλική συμπεριφο-
ρά πολλών κυνηγών, κυρίως εκεί-
νων που έχουν Επανιέλ Μπρετόν,
Κούρτσχααρ, Ντράτχααρ και Σπά-
νιελ, δεν είναι κάτι που προσγειώθη-
κε από το πουθενά. Βασίζεται στην
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προ-
στασία των ζώων που υπογράφηκε
στο Στρασβούργο το 1987 και επι-
κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή
το 1992, αναφέροντας από τότε ότι
«πρέπει να απαγορευθούν οι ακρω-
τηριασμοί», κάτι που είναι και η γε-
νική τάση διεθνώς.


Σπάνιελ:
Η άλλη άποψη

Ο νόμος, που φέρνει τα πάνω-
κάτω στην κυνοφιλική συμπεριφο-
ρά πολλών κυνηγών, κυρίως εκεί-
νων που έχουν Επανιέλ Μπρετόν,
Κούρτσχααρ, Ντράτχααρ και Σπά-
νιελ, δεν είναι κάτι που προσγειώθη-
κε από το πουθενά. Βασίζεται στην
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προ-
στασία των ζώων που υπογράφηκε
στο Στρασβούργο το 1987 και επι-
κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή
το 1992, αναφέροντας από τότε ότι
«πρέπει να απαγορευθούν οι ακρω-
τηριασμοί», κάτι που είναι και η γε-
νική τάση διεθνώς.

την προσπάθεια να τεθεί ένα τέλος
στους ακρωτηριασμούς των σκύ-
λων. «Το 1987 υπεγράφη η Ευρω-
παϊκή Σύμβαση για τα ζώα και η
Ελλάδα την υιοθέτησε χωρίς επι-
φυλάξεις, σε αντίθεση με τη Γερμα-
νία που κράτησε επιφυλάξεις για τα
Κούρτσχααρ και τα Ντράτχααρ. Σα-
φέστατα, καμία χώρα δεν κράτησε
επιφυλάξεις για τον ακρωτηριασμό
των αφτιών. Το πρόβλημα όμως εί-
ναι ότι εδώ και 20 χρόνια, ενώ ίσχυε
η συγκεκριμένη συνθήκη δεν εφαρ-
μοζόταν. Τόσα χρόνια, στα ταξίδια
μου, έβλεπα ότι οι Ευρωπαίοι κυνό-
φιλοι ήταν έτοιμοι να μας καταγγεί-
λουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
γεγονός που το ανέφερα γραπτώς
στον ΚΟΕ.
Αν από τα τέλη του 1980, που πα-
ρακαλούσα να θέσει ο ΚΟΕ μια τελι-
κή ημερομηνία κοπής μελών, το έκα-
νε, κάποια στιγμή θα είχε περάσει
στο υποσυνείδητο του κόσμου και
θα το είχε δεχτεί πολύ πιο ομαλά.
Αυτή τη στιγμή, κάποιοι για τις κυ-
νηγετικές και μη φυλές έχουν προ-
μηθευτεί χαρτιά της πλάκας, ότι δη-
λαδή, έπαθαν τα σκυλιά τους κάποιο
ατύχημα για να δικαιολογήσουν τον
ακρωτηριασμό. Οι κτηνιατρικές βε-
βαιώσεις βέβαια γίνονται δεκτές και
θα αγωνίζονται στις εκθέσεις όλα τα
ακρωτηριασμένα σκυλιά. Ο νόμος,
όμως, είναι ξεκάθαρος και δεν δίνει
κανένα τέτοιο δικαίωμα».τι ισχυει σημερα στην Ευρώπη

● 14 χώρες απαγορεύουν την κοπή ουρών και αφτιών.
● Σε 15 χώρες επιτρέπεται η κοπή των αφτιών.
● Σε 20 χώρες επιτρέπεται η κοπή των ουρών.
● Σε 25 χώρες επιτρέπεται η συμμετοχή σκύλων σε
κυνολογικές εκδηλώσεις με κομμένα αφτιά ή και ουρά.
● Σε 6 χώρες επιτρέπεται η συμμετοχή σκύλων σε κυνολογικές εκδηλώσεις με κομμένα αφτιά κάτω από
προϋποθέσεις.
Πάντως σε προηγμένες κυνοφιλικά χώρες, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, το Βέλγιο αλλά και η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ελβετία, απαγορεύεται πλέον η κοπή ουράς ή αφτιών.
Αν και σε αρκετές από αυτές επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες σε ακρωτηριασμένους σκύλους που είναι
γεννημένοι πριν από την ψήφιση των σχετικών απαγορευτικών διατάξεων.

Συγγραφέας:  gpeppas [ Τετ Μαρ 07, 2012 6:51 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς (Διαβούλευση κλπ)

"Κομμένες" οι κομμένες ουρές http://www.gpeppas.gr/kinofilia/ures.html

Συγγραφέας:  KYNOFILOS [ Τετ Μαρ 07, 2012 9:34 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς (Διαβούλευση κλπ)

gpeppas έγραψε:
"Κομμένες" οι κομμένες ουρές http://www.gpeppas.gr/kinofilia/ures.htmlΡε τι πάθαμε στα καλά καθούμενα :roll:
Όσο για την άλλη άποψη της προέδρου των σπάνιελ εδώ γελάμε αλλά και κλαίμε :shock:

Συγγραφέας:  DEDALOS [ Πέμ Μαρ 08, 2012 8:20 am ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς (Διαβούλευση κλπ)

KYNOFILOS έγραψε:
gpeppas έγραψε:
"Κομμένες" οι κομμένες ουρές http://www.gpeppas.gr/kinofilia/ures.htmlΡε τι πάθαμε στα καλά καθούμενα :roll:
Όσο για την άλλη άποψη της προέδρου των σπάνιελ εδώ γελάμε αλλά και κλαίμε :shock:Δυστηχώς να κλαίμε και να κλαίμε πολύ με αυτούς που έχουμε μπλέξει :(

Συγγραφέας:  kinofilos [ Παρ Μαρ 09, 2012 9:50 am ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς (Διαβούλευση κλπ)

DEDALOS έγραψε:
KYNOFILOS έγραψε:
gpeppas έγραψε:
"Κομμένες" οι κομμένες ουρές http://www.gpeppas.gr/kinofilia/ures.htmlΡε τι πάθαμε στα καλά καθούμενα :roll:
Όσο για την άλλη άποψη της προέδρου των σπάνιελ εδώ γελάμε αλλά και κλαίμε :shock:Δυστηχώς να κλαίμε και να κλαίμε πολύ με αυτούς που έχουμε μπλέξει :(
Κανένα νέο υπάρχει :?:
Εικόνα


Κατασχέθηκε σκύλος λόγω κακομεταχείρισης

Περιφραγμένο από τον ιδιοκτήτη του, αδύνατο και γεμάτο πληγές

Με την ένδειξη «κατεπείγον» διέταξε αυθημερόν η Εισαγγελία Ηρακλείου Κρήτης την αφαίρεση κατοχής δεσποζόμενου θηλυκού πιτ μπουλ και τη παράδοση του στο Σωματείο Ζωόφιλη Δράση ύστερα από τη κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά του ιδιοκτήτη, κατ άρθρο 19 παρ.1 Ν. 4039/2012 λόγω κακομεταχείρισης.

Η Ήρα ένα οκτάχρονο πιτ μπουλ , αποστεωμένη, γεμάτη ψύλλους τσιμπούρια και πληγές βρισκόταν σε περιφραγμένο επαγγελματικό χώρο στη Φοινικιά Ηρακλείου, σύμφωνα με το adespoto.gr .

«Ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν στη διάσωση του ζώου τα μέλη μας Ανδρεαδάκη Ελένη, Σφακιανάκη Δέσποινα, Γιάννα Σφακιανάκη και Άννα Ζουράρη.

Η Ήρα δέχεται κτηνιατρική βοήθεια και έχει ήδη υποβληθεί σε εξετάσεις λεϊσμανίασης ερλίχιας γενική αίματος και βιοχημικές . Η κλινική της εικόνα και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά για τη πορεία και την ανάνηψή της'», αναφέρει η ανακοίνωση του σωματείου.

http://www.inews.gr/97/kataschethike-sk ... irisis.htm

Συγγραφέας:  ermolaos [ Πέμ Απρ 19, 2012 2:05 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς (Διαβούλευση κλπ)

Και η πίεση αυξάνεται :!:


Εικόνα


Κόβουν αβέρτα αυτιά και ουρές γιατί βγάζουν λεφτά!


Γιατί οι νόμοι δεν τηρούνται;

Κάνοντας μια βόλτα προχθές στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης», που βρίσκεται μεταξύ των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων - Καματερού, διαπιστώσαμε, ότι η ηλιόλουστη μέρα ήταν η αφορμή εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής, να βγουν, για μια τζάμπα βόλτα.

Πραγματικά δεκάδες ήταν εκείνοι, που ξεπόρτισαν για να «μαζέψουν» ήλιο περπατώντας, μόνοι ή μαζί με τα παιδιά και παρέα με τα σκυλιά τους, τα οποία και αυτά απόλαυσαν την ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα, τη βόλτα και την σωματική εκτόνωση.

Εκεί είδαμε δεκάδες ράτσες ζώων, ελάχιστα ημίαιμα, σχεδόν όλα φροντισμένα, χτενισμένα, με τα λουράκια τους, με τα αντιπαρασιτικά χρωματιστά κολάρα. Όμως σύντομα διαπιστώσαμε μετά λύπης μας, ότι ενώ εδώ και 20 χρόνια απαγορεύεται ο ακρωτηριασμός των ζώων για λόγους αισθητικής, αναρίθμητα ήταν τα ζώα, που κυκλοφορούσαν κομμένα!

Προφανώς δεκάδες είναι οι κτηνίατροι, που συνεχίζουν τις επεμβάσεις αισθητικής σε συνεργασία με παράνομους και νόμιμους εκτροφείς, γιατί κανείς μέχρι τώρα δεν έχει συλληφθεί και δεν έχει τιμωρηθεί, όπως ο νόμος προβλέπει.

Αλήθεια ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, που τα βάζει μόνο με τους εθελοντές κτηνιάτρους, από το εξωτερικό, οι οποίοι θα έρθουν και θα τους φάνε το ψωμί βοηθώντας το έργο των φιλοζωικών σωματείων αμισθί, τι έχει να πει για τα μέλη του, που κόβουν και ράβουν αβέρτα για να βγάζουν λεφτά;

Θυμίζουμε, ότι οι ποινικές κυρώσεις για τους κτηνιάτρους προβλέπονται στο άρθρο 16 του νόμου 4039/2012, αφού οι παράνομες επεμβάσεις είναι κακοποίηση εις βάρος των ζώων. Φυσικά διώκονται και οι ιδιοκτήτες των κομμένων ζώων συντροφιάς!

Διαβάστε επίσης:

Θα συμμετάσχουν και ακρωτηριασμένα ζώα στους αγώνες;

Όταν δεν έχεις επιχειρήματα σε ενοχλούν οι στειρώσεις…

Διεθνής Έκθεση Μορφολογίας Σκύλων: «Φιλοζωία» πολυτελείας

Οι φιλόζωοι «πολυτελείας» ήθελαν να διαφημίσουν και τα ζώα που ακρωτηριάζουν

http://www.zoosos.gr/article/1392/kovou ... oun-lephta

Συγγραφέας:  gpeppas [ Πέμ Απρ 19, 2012 5:38 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς (Διαβούλευση κλπ)

Και όσο μπορούν και τους παίρνει θα συνεχίσουν !
Εξ άλλου ξέρουν ότι μ αυτό τον τρόπο χτυπούν τον βασικό τους στόχο το κυνήγι !

Ο ΚΟΕ με το τωρινό ΔΣ και μία "αιωνόβιο" πρόεδρο για πολλούς και διάφορους λόγους που είναι η αν θέλετε δείχνη αδιάφορη για τις κυνηγετικές φυλές !
Ξεχνώντας βέβαια ότι αυτές είναι που ανέδειξαν την ελληνική κυνοφυλία στα ουράνια πολλές φορές και στην οποία η αγαπητή πρόεδρος του ΚΟΕ ήταν πάντα εκεί για να πάρει το μερίδιο της δόξας που της αναλογούσε ...
Τώρα δεν κάνει τα "απαραίτητα" σαν ΚΟΕ (μάλλον μη θέλοντας όσο θα έπρεπε ) για να μην έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα και να διορθωθεί η άδικη αυτή κατάσταση μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και των βασικών πραγματικών αναγκών όλων που αποτελούν την ελληνική κυνοφιλία
Ελπίζοντας πάντα ότι κάτι θα αλλάξει σ αυτή την στάση του Κυνοφιλικού ομίλου Ελλάδος όπως άλλωστε έπραξαν και άλλοι ΅Ευρωπαϊκοί όμιλοι σε ανάλογες νομοθεσίες
Νομίζω ότι πρέπει να εμπλακεί και η ΚΣΕ σ αυτή την προσπάθεια και βέβαια όλοι οι Κυνηγετικοί Ομιλοι Φυλών δυναμικά και ξεκάθαρα ώστε να υπάρξει δίκαιη και μόνιμη τροπολογία

Συγγραφέας:  kinofilos [ Πέμ Απρ 19, 2012 9:27 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς (Διαβούλευση κλπ)

Και οι πιέσεις συνεχίζοντε όπως και οι αναφορές για το κυνήγι ...
Διαβάστε και τα σχόλια έχει σημασία :!:Συγγραφέας:  alector [ Δευτ Απρ 23, 2012 8:32 am ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς (Διαβούλευση κλπ)

ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ, ΝΤΡΑΤΧΑΑΡ ΚΑΙ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ... ΛΟΓΩ ΟΥΡΑΣ! ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ «Εξορία» των ηπειρωτικών φυλών από τους αγώνες! http://www.diananews.gr/article.asp?cat ... d=15334399Σε κατάσταση… «διωγμού» έθεσε όλα τα κυνηγόσκυλα των ηπειρωτικών φυλών φέρμας και τους ιδιοκτήτες τους ο Κυνολογικός Ομιλος Ελλάδας, με μια ανεξήγητη εγκύκλιο που στην ουσία «απαγορεύει» τη συμμετοχή όλων των κούρτσχααρ, ντράτχααρ, επανιέλ μπρετόν, βίσζλα, βαϊμαράνερ κ.λπ. σε Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων!

Ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τον πρόσφατο νόμο για τους δεσποζόμενους και αδέσποτους σκύλους, ο Κ.Ο.Ε. έσπευσε -χωρίς να οφείλει- να φανεί…βασιλικότερος του βασιλέως, τοποθετώντας έναν επιπλέον «φραγμό» στη συμμετοχή όλων των κυνηγόσκυλων…με κομμένη ουρά ΚΑΙ στους αγώνες.

Συγγραφέας:  manpap [ Δευτ Απρ 23, 2012 5:47 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς (Διαβούλευση κλπ)

σε λιγο ουτε στο δρομο βολτα δεν θα μπορουμε να τα βγαζουμε για κακα τους.

Συγγραφέας:  I am hunter [ Πέμ Μάιος 17, 2012 7:25 am ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς (Διαβούλευση κλπ)

Μία από τα ίδια ίσως και χειρότερα ετοιμάζονται για τους σκύλους στην Κύπρο :!:Το κράτος μας περιορίζει και τους σκύλους!


Για τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης των κατοικίδιων ζώων, κυρίως των σκύλων, έχουμε θεσπίσει πολλές νομοθεσίες. Όμως, μια νέα νομοθεσία που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, αν εγκριθεί θα φέρει τα πάνω κάτω αναφορικά με το θέμα. Γιατί, για πρώτη φορά θα καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός σκύλων που θα δικαιούται να έχει κάποιος στο σπίτι του. Πόσος θα είναι; Το νομοσχέδιο καθορίζει αριθμό (μέχρι δύο σκύλους σε κατοικία εντός κατοικημένων περιοχών, μέχρι τέσσερεις σκύλους σε κατοικία εκτός κατοικημένων περιοχών κ.λπ.), όμως είναι πρόωρο να λεχθεί από τώρα αν ο αριθμός αυτός θα διατηρηθεί ως έχει ή θα αλλάξει. Και αυτό γιατί το νομοσχέδιο πριν κατατεθεί στη Βουλή, θα τύχει δημόσιας διαβούλευσης ώστε να ακουστούν και οι απόψεις των ενδιαφερομένων (τοπικών αρχών, οργανώσεων ζώων, πολιτών κ.λπ.) και αναλόγως των απόψεων που θα ακουστούν να αποφασιστεί και η τελική του μορφή. Πάντως, το νομοσχέδιο, που ετοιμάστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, έχει σταλεί στη Γενική Εισαγγελία και έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας.


http://alithia.com.cy/el/news/12/10287/ ... CF%82!.htm

Συγγραφέας:  sakis pointer [ Παρ Μάιος 18, 2012 1:17 am ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς (Διαβούλευση κλπ)

ο σκυλος εδω και αρχαιωτατον χρονον συβιωναι με τον ανθρωπο :wink: :wink: σαν εργατης---κυνηγως -και φυλακας,,,,,και σημερα ειναι το αντηστοιχω :wink: :wink: οκ----οκ-- :wink: :wink: ενας που αγωραζη ενα σκυλακη για ωπια δηποτε χρηση,,,,,,,,,,πρεπη να ξερη για πια χρηση το περνη :wink: :wink: γιατι το ζωντανο εχη και και την δικιατου θεσηηη :wink: :wink: οκ---οκ-- :wink: γιαυτο πρεπη να σευαστουμε την ζωη αυτου του ζωου με τη αλω ;;;; :roll: :roll: την φρωντιδατου :wink: :wink: και οχι να βλεπουμε στους δρωμους χιλιαδες κωπρους παρατιμενους σαν σκουπιδιααααα :roll: :roll: :roll: και οχι μωνοοο :wink: :wink: ,,,οκαθε κατωχος σκυλου εχη μεγαλη υπωχραιωση να ζη το σκυλακιτου σε συνθηκες ανθωπινες και με το παραπανωωω :wink: :wink: ,,,γιατι οταν εχης ενα σκυλακη παραιητσα σαν φιλω πρεπη να τον σεβεσαι,,,,για να σε σευβαστη και αυτο,,,,,,,,,,,τα παρετερω εας τας σκεφτουν ολη η φιλοιμας που εχουν τα ζωνταναα :roll: :roll: :roll: καληνυχταααααα :wink: :wink:

Σελίδα 2 από 9 Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/