Αλλαγή γραμματοσειράς

www.gpeppas.gr

Δημιουργία νέου θέματοςΓράψτε το σχόλιο σας Σελίδα 1 από 1   [ 1 Δημοσίευση ]
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Δημόσια Δάση
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί Δεκ 02, 2008 4:49 pm 
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τετ Απρ 18, 2007 1:55 pm
Δημοσιεύσεις: 787
Τοποθεσία: Αθήνα
Δημόσια Δάση


Στην Ελλάδα σήμερα τα Δημόσια Δάση είναι το 66% όλων των Δασών της χώρας. Αυτό συμβαίνει γιατί η χώρα μας είναι κατά βάσει ορεινή και όσο μια χώρα είναι ορεινή τόσο επιβάλλεται η κρατική διαχείριση. Αντικείμενο λοιπόν της Δημόσιας Δασοπονίας και κατ' επέκταση των Δασοφυλάκων είναι:

ΥΛΟΤΟΜΙΑ
Τα Δασαρχεία σήμερα διεξάγουν υλοτομίες βάσει μελετών που συντάσσονται κάθε 10 έτη. Η παραγόμενη ξυλεία δεν είναι ποιοτική, γιατί στο παρελθόν τα ελληνικά δάση είχαν υποστεί βλάβες όπως ανεξέλεγκτη βοσκή, πυρκαγιές, λαθροϋλοτομίες κ.λ.π. Οι υλοτομίες γίνονται με 3 τρόπους:

Α) Αυτεπιστασία: Η Κρατική εκμετάλλευση Δασών (Κ.Ε.Δ.) είναι τρόπος υλοτομίας με αυτεπιστασία και οι εργασίες ανατίθενται στους Δασικούς Συνεταιρισμούς (Δ.Σ.) που πληρώνονται ανά μονάδα παραγόμενου δασικού προϊόντος.
Β) Μίσθωση από τους Δ.Σ.: Το Δημόσιο εκμισθώνει στους Δ.Σ. τη παραγωγή με μίσθωμα.
Γ) Παραχώρηση δασών στους Δ.Σ.(Π.Δ. 126/1986): Οι Δ.Σ. δίδουν το 12% των ακαθαρίστων εσόδων τεχνικής ξυλείας, το 5% των καυσοξύλων στο Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών και το 5% όλων των δασοπροϊόντων στους Ο.Τ.Α.

Τέλος τα Δασαρχεία διεξάγουν υλοτομίες για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων, σε ορεινές και φτωχές περιοχές. Αυτές γίνονται από τους τοπικούς Δ.Σ. εξασφαλίζοντας έτσι και θέρμανση και εισόδημα για τους ορεινούς και φτωχούς πληθυσμούς.
Μετά από όλα αυτά η μεταφορά των δασικών προϊόντων πραγματοποιείται με όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις δασικές διατάξεις.


ΕΚΧΕΡΣΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΔΑΣΩΝ
Χωρίς την άδεια της Δασικής Αρχής απαγορεύεται η εκχέρσωση και κατάληψη Δασικής έκτασης. Σε δασική έκταση αυτός που διενεργεί πράξη διακατοχής όπως εκχέρσωση, υλοτομία, σπορά, περίφραξη, ανέγερση κτίσματος για οποιαδήποτε χρήση τιμωρείται σύμφωνα με το Νόμο.


ΒΟΣΚΗ
Η βοσκή ζώων απαγορεύεται σε:

Δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν καεί.
Δάση και δασικές εκτάσεις υπό διαχείριση (υλοτομίες, αναδασώσεις, έργα βελτίωσης κ.λ.π.
Δάση και δασικές εκτάσεις με προστατευτικό χαρακτήρα, αρχαιολογικού, θρησκευτικού, ιστορικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.
Ελατοδάση.
Οπου ισχύει τοπική απαγόρευση(Δασική Αστυνομική Διάταξη- Δ.Α.Δ.).


Η κτηνοτροφία ασκείται με παραδοσιακό τρόπο, συμβάλει στο εισόδημα των ορεινών περιοχών, προκαλεί όμως σημαντικές ζημιές. Είναι αλήθεια ότι η βόσκηση, με τον τρόπο που ασκείται, αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή των δασών. Στη χώρα μας εκτρέφονται σήμερα περίπου 9.000.000 πρόβατα και 6.000.000 γίδια από τα οποία τα 4/5 βόσκουν στο 90% των δασών μας. Η λήψη μέτρων είναι αναγκαία και μερικά είναι:

η καλύτερη διαχείριση των βοσκοτόπων,
η βελτίωση των φυλών με παράλληλη απομάκρυνση τους από τα δάση και ταυτόχρονο ενσταβλισμό τους.
Γι' αυτό η πρακτική μας θα πρέπει να είναι η αρμονική συνύπαρξη δάσους και κτηνοτρόφων με σκοπό τη λιγότερη ζημιά με άνοδο των τοπικών οικονομιών.

ΡΗΤΙΝΕΥΣΗ
Η ρητίνευση γίνεται μόνο σε άτομα χαλεπίου και τραχείας πεύκης μετά από άδεια της Δασικής Αρχής. Γίνεται σε στηθιαία περίμετρο 80 εκατοστών και άνω, με τομή στο κορμό του δένδρου. Το 1975 η παραγωγή ήταν 20.313 τόννους και το1996 5.965! Η μείωση αυτή οφείλεται στην αύξηση της εισαγόμενης ρητίνης σε χαμηλή τιμή, στην αλλαγή επαγγέλματος των συλλεκτών ρητίνης (τουρισμός) και στη χαμηλή αμοιβή τους, δυσανάλογη με το κόπο τους.


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
Η παραγωγή Χριστουγεννιάτικων δένδρων συμβάλλει στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου του παραδασόβιου πληθυσμού, με συνέπεια οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών να παραμένουν στο χώρο τους και να τον αναβαθμίζουν. Η παραγωγή δένδρων προέρχεται κυρίως από ιδιωτικές φυτείες και κάθε χρόνο παράγονται περίπου 500.000 δενδρύλλια. Η παραγωγή Χριστουγεννιάτικων δένδρων έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως ότι δεν χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια, η δαπάνη παραγωγής είναι μικρή, σημαντικό για τον υποαπασχολούμενο της υπαίθρου και βέβαια η καλλιέργεια είναι φιλική στο περιβάλλον.

ΔΑΣΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ
Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν δασικά φυτώρια τα οποία προμηθεύουν με φυτευτικό υλικό τα Δασαρχεία και τις Δν/σεις Αναδασώσεων, τα οποία διενεργούν αναδασώσεις όπου και όποτε αυτές είναι εφικτές. Φυτευτικό υλικό προμηθεύονται ακόμα Ο.Τ.Α., Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, σχολεία και απλοί πολίτες αυξάνοντας έτσι το δασικό πλούτο της χώρας, προάγοντας ταυτόχρονα και το φιλοδασικό πνεύμα. Στα Δασικά φυτώρια απασχολούνται εργάτες-άνδρες και γυναίκες- βοηθώντας έτσι στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Οι Δασοφύλακες, ερχόμενοι σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες έχουν μέγιστο καθήκον να τους ενημερώνουν, για δασικά και γενικά περιβαλλοντικά θέματα. Έτσι θα εξυψώσουν το φιλοδασικό και περιβαλλοντικό φρόνημα του πληθυσμού κάνοντας το πιο ενεργό. Η συμμετοχή του κοινού θα βοηθήσει, στη διαμόρφωση της δασικής πολιτικής σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο και στην προώθηση θεμάτων προστασίας, φύλαξης και ανάπτυξης των δασών.


ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Δασική Αναψυχή:Η αναψυχή στη χώρα μας θα μπορούσε να είναι ανεπτυγμένη σε μέγιστο βαθμό, όμως αυτό δεν συμβαίνει. Μόλις το 1982 κατασκευάστηκαν τα πρώτα έργα και από τότε τα έργα αυτά είναι μικρής έκτασης και μικρού κόστους. Παρ' όλα αυτά όμως, η δασική αναψυχή εντάσσεται διακριτικά στο περιβάλλον και δεν αλλάζει το χρώμα του τοπίου. Στην υπαίθρια αναψυχή κατασκευάζονται, με ήπιας μορφής υλικά, κήποι, παιδότοποι, πεζόδρομοι, μονοπάτια, χώροι θέας, αθλοπαιδιών και parking.

Οδοποιία: Ίσως είναι από τα σημαντικότερα έργα της Δασικής Υπηρεσίας. Για να μπορέσει το δασικό προσωπικό να έχει πρόσβαση στο δάσος, τα Δασαρχεία κατασκευάζουν δασικούς δρόμους. Αυτοί είναι μικρού πλάτους συνήθως, γίνονται με μηχανικά μέσα (μπουλντόζες), και κατασκευάζονται τους θερινούς μήνες ως επί των πλείστων. Έτσι επιτυγχάνεται ο καλύτερος έλεγχος του δάσους και το εργατικό προσωπικό των Δασαρχείων μπορεί και μετακινείται εύκολα στους χώρους των έργων. Εκτός αυτού, οι υλοτόμοι μεταφέρουν τον εξοπλισμό τους για τις προγραμματισμένες υλοτομίες και παράλληλα στοιβάζουν και διακινούν τα δασικά προϊόντα. Όταν οι πιστώσεις το επιτρέπουν, αυτοί οι δασόδρομοι συντηρούνται, ώστε να είναι πάντα προσπελάσιμοι ακόμα και από τους λάτρεις της φύσης, που θέλουν να αποδράσουν για λίγο από την καθημερινότητα.

Η κύρια όμως χρησιμότητα του δασικού οδικού δικτύου είναι η πρόσβαση για τη κατάσβεση των πυρκαγιών. Έτσι τα πυροσβεστικά οχήματα φτάνουν γρήγορα στις εστίες και το σημαντικότερο πολύ κοντά σ' αυτές αυξάνοντας τα ποσοστά επιτυχίας. Παράλληλα δημιουργούνται και συντηρούνται αντιπυρικές λωρίδες παίζοντας κι' αυτές το σημαντικό τους ρόλο στη κατάσβεση των πυρκαγιών.


Διαχείριση ορεινών ρεμάτων:Η χώρα μας όντας ορεινή, σε συνδυασμό με το ανάγλυφο της και τις κλιματικές συνθήκες, ταλαιπωρείται από τη διάβρωση και τα χειμαρρικά φαινόμενα. Τα δάση λοιπόν στις περιοχές αυτές ασκούν και προστατευτικό ρόλο. Όταν αυτά όμως δεν είναι από μόνα τους ικανά τότε τα Δασαρχεία προχωρούν συμπληρωματικά σε κατασκευή φραγμάτων και άλλων έργων για τη προστασία των οικισμών, των εδαφών από το φαινόμενο της διάβρωσης.

Η διάβρωση στην Ελλάδα αποτελεί το βασικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της υπαίθρου. Σ' αυτό συντελούν οι συνεχόμενες πυρκαγιές, η υπερβόσκηση, η παράνομη υλοτομία, οι εκχερσώσεις κ.λ.π. Στα εδάφη αυτά λοιπόν επεμβαίνουμε, κατασκευάζοντας εκτός από φράγματα, αναδασώσεις προστατευτικού χαρακτήρα, εγκιβωτίσεις χειμάρρων ακόμα και μικρές τεχνητές λίμνες ικανοποιώντας έτσι και την αρδευτικές ανάγκες του ορεινού πληθυσμού.

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ
Οι δασικές πυρκαγιές είναι η μεγαλύτερη απειλή των ελληνικών δασών. Η Ελλάδα λόγω της μεγάλης ξηροθερμικής περιόδου, της ξηρής και θερμικής βλάστησης που έχει βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως του καταλόγου των πυρόπληκτων περιοχών. Η καταστροφή από τις πυρκαγιές έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του ξυλαποθέματος και της αξίας του ξύλου, την αύξηση της επιφανειακής ροής των νερών άρα και της διάβρωσης του εδάφους, με αποτέλεσμα την απόθεση υπερβολικών στερεών υλικών στις πεδινές καλλιεργούμενες εκτάσεις με φυσική συνέπεια τη καταστροφή των βιοτόπων.

Οι αιτίες που ξεσπούν οι περισσότερες πυρκαγιές είναι:

i. Οι κακόβουλοι εμπρησμοί με σκοπό την αλλαγή χρήσης
ii. Οι εμπρησμοί από αμέλεια
iii. Οι κλιματικές συνθήκες, ανομβρία, ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι.
iv. Η συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων καύσιμης ύλης στα δάση
v. Το είδος της βλάστησης που είναι εξόχως εύφλεκτο.

Έχει παρατηρηθεί ότι οι περισσότερες πυρκαγιές ξεσπούν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και νότια έκθεση, γιατί εκεί ευνοούν οι συνθήκες για εκδήλωση και γρηγορότερη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Τα πιο εύφλεκτα δασικά είδη θεωρούνται η χαλέπιος και η τραχεία Πεύκη οι οποίες στον υπόροφο τους φιλοξενούν επίσης εύφλεκτους θάμνους και φρύγανα ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα που τα είδη είναι λιγότερο εύφλεκτα (δρύς, οξιά κ.λ.π.) παρατηρούνται και οι λιγότερες πυρκαγιές.

Το Υπουργείο Γεωργίας έχοντας την κύρια ευθύνη της κατάσβεσης των πυρκαγιών δημιούργησε ένα μηχανισμό αντιμετώπισης όπως:

1. Χωρισμό των Δασαρχείων σε 3 ζώνες επικινδυνότητας
2. Λειτουργία Συντονιστικού Κέντρου σε 24ωρη βάση
3. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού
4. Προμήθεια αεροπλάνων και εξοπλισμού
5. Κατασκευή παρατηρητηρίων, αντιπυρικών λωρίδων
6. Συνεργασία με Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία, Ο.Τ.Α. κ.λ.π.

Τα σχέδια όμως πολλές φορές απέχουν από τη πραγματικότητα κι' έτσι τα Δασαρχεία έφτασαν σε οριακό σημείο. Μη έχοντας τις ανάλογες πιστώσεις, με παλαιωμένο και ελλιπή εξοπλισμό, με λιγοστό και γερασμένο προσωπικό έδιναν άνισο αγώνα. Έτσι το 1998 ο ίδιος ο Υπουργός Γεωργίας αποκαλώντας τους δασικούς υπαλλήλους ράθυμους και ανίκανους, ψηφίζοντας σχετικό Νόμο, μεταβιβάζει τη κύρια ευθύνη και δράση της αντιμετώπισης των πυρκαγιών στη Πυροσβεστική Υπηρεσία και ταυτόχρονα πολλαπλασιάζει τις ανάλογες πιστώσεις!! Όταν οι Δασοφύλακες συμμετείχαν στη κατάσβεση αποζημιώνονταν με 450 δρχ την ώρα!! Γι' αυτό ευχαριστούμε τον πρώην Υπουργό Γεωργίας που μας απάλλαξε απ' αυτό το καθήκον. Άλλωστε οι Δασοφύλακες δεν χρειάζονται χρήματα για να πράξουν τα αυτονόητα. Συμμετέχουν σαν απλοί πολίτες στη κατάσβεση μαζί με τόσους άλλους που νοιάζονται πραγματικά για το περιβάλλον.

ΘΗΡΑ
Η θήρα (κυνήγι) διεξάγεται με όρους και προϋποθέσεις και αυτούς τηρεί ο Δασοφύλακας. Η διαχείριση και προστασία του θηραματικού πλούτου σήμερα θεωρείται από τις πιο σημαντικές προκλήσεις και η Δασική Υπηρεσία καλείται, με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει, να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του μέλλοντος.
Η ορθολογική άσκηση της θήρας κατά χώρο, χρόνο και τρόπο εξασφαλίζει τη διατήρηση και την αύξηση του θηραματικού κεφαλαίου. Έχοντας αυτό σαν αρχή, κάθε χρόνο καθορίζεται η κυνηγετική περίοδος, ο αριθμός των θηρεύσιμων ειδών και γενικά οι όροι και οι προϋποθέσεις με τους οποίους καθορίζεται η άσκηση της θήρας.
Παράλληλα, μετά από σχετικές αποφάσεις, έχουν ιδρυθεί καταφύγια θηραμάτων (καταφύγια άγριας ζωής όπως μετονομάσθηκαν), ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, εκτροφεία θηραμάτων και ταυτόχρονα γίνεται εμπλουτισμός με ενδημικά θηράματα (απελευθερώσεις).
Στη προσπάθεια της προστασίας του θηραματικού πλούτου βοηθούν καταλυτικά και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι. Κύριος σκοπός τους, μαζί με τους δασικούς υπαλλήλους, είναι εκτός από την προστασία και η διατήρηση, η ανάπτυξη και η ορθολογική διαχείριση του θηραματικού και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος. Τα έσοδα τους διατίθενται για φιλοθηραματικούς σκοπούς, για τη πρόσληψη και μισθοδοσία Θηροφυλάκων οι οποίοι, μαζί με τους Δασοφύλακες, σε κοινές περιπολίες, έχουν να επιδείξουν αρκετές επιτυχίες.

Τα έσοδα κάθε χρόνο, για το Δημόσιο, από την έκδοση 250.000 περίπου αδειών θήρας, ανέρχονται σε 2,5 δις δρχ.
Σήμερα όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για θήρα εννοώντας μια απλή ανθρώπινη δραστηριότητα. Σ' ένα διαταραγμένο οικοσύστημα που χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει, η θήρα πρέπει να εντάσσεται σ' ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης. Οι διαχείριση των δασών και η εκμετάλλευσή τους για παραγωγή ξυλείας με τα παλιά δεδομένα δεν υφίσταται πλέον. Τα διαχειριστικά σχέδια σήμερα πρέπει να περιλαμβάνουν και την αναψυχή αλλά και το κυνήγι, το ψάρεμα και τον οικοτουρισμό.
Η διαχείριση της άγριας πανίδας πρέπει να συμβαδίζει με τις ανθρώπινες δραστηριότητες μια από τις οποίες είναι και το κυνήγι. Αυτό σημαίνει, εν ολίγοις, ότι στα πλαίσια αυτά και με στόχο την αειφορική διαχείριση, δεν μπορεί να εξασκείται το κυνήγι σαν σπόρ και σαν διαχειριστικό μέσο χωρίς καταμέτρηση θηραμάτων, γνώση ζωοχωρητικότητας, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανάλογες πρακτικές σύμφωνα με τα σημερινά αυξημένα δεδομένα. Όλα αυτά σήμερα, όσο και αυτονόητα και αν ακούγονται, είναι όνειρα θερινής νυκτός για τα Δασαρχεία λόγω φυσικά έλλειψης κονδυλίων. Καταμετρήσεις θηραμάτων ουσιαστικά κάνουν μόνο οι κυνηγοί μέσω των Συλλόγων τους και από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Τα Δασαρχεία περιορίζονται στη φύλαξη και στη βεβαίωση παραβάσεων και ως εκει.

Σύλλογος Δασοφυλάκων Δημ. Υπ. Κεντρικής Μακεδονίας

http://www.dasofylakeskm.gr/antikeimeno.htm


Κορυφή
 Προφίλ  
 
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Δημιουργία νέου θέματοςΓράψτε το σχόλιο σας Σελίδα 1 από 1   [ 1 Δημοσίευση ]


Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Mods Βάση δεδομένων
610nm Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net

Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com
phpBB SEO
Portal XL 5.0 ~ Plain 0.2
Create a Forum | Terms of Service | Privacy Policy | Report the forum